Rodzina 500+

 

KOMUNIKAT

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŻARACH

Wejście na teren obiektu Sądu Rejonowego w Żarach
będzie możliwe jedynie po wykazaniu powodu wizyty (wezwanie na rozprawę, zawiadomienie o rozprawie lub posiedzeniu jawnym, publikacja orzeczenia, umówiona wizyta w celu zapoznania się z aktami sprawy).

                                                                    Skargi należy składać do Sądu  w formie pisemnej, bądź drogą elektroniczną.

 Powód wizyty należy przedstawić ochronie budynku. Ochrona wpuści osoby zainteresowane nie wcześniej niż 10 minut przed godziną posiedzenia/rozprawy/wizyty.

 Osoby wchodzące do Sądu Rejonowego w Żarach podlegają obowiązkowi mierzenia temperatury, dezynfekcji rąk oraz zakrywania nosa i ust własną maseczką ochronną.

 

Zarządzenia dotyczące organizacji pracy Sądu Rejonowego w Żarach zamieszczane są na bieżąco w zakładce AKTUALNE ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE SARS-COV-2.

UWAGA! W poniedziałki Sąd urzęduje od godz. 7:00 do godz. 15:00.

Biuro Obsługi Interesanta (tel. 68 363 53 42) przyjmuje interesantów od godz. 7:30 do 14:30

Kasa czynna od poniedziałku do piątku od godz.7.15 do 14.45 (przerwa od godz.11.30 do godz. 12.45)