Rodzina 500+

Godziny urzędowania

 

GODZINY URZĘDOWANIA

Sądu:
w poniedziałki
7:00 - 18:00
od wtorku do piątku
7:00 - 15:00

Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelni Akt:
w poniedziałki 
7:30 - 12.00 i 12:15 - 14.30
oraz w każdy pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy
10:15 - 14:00 i 14:15 - 17:30
od wtorku do piątku
7:30 - 12.00 i 12:15 -14.30