Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 27-05-2022
Sala: 118, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 960/20
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Oleszek
Data: 27-05-2022
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 241/22
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Wróblewski
Data: 27-05-2022
Sala: 300, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 242/22
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Bogusławska
Data: 27-05-2022
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 32/22
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Wróblewski
Data: 27-05-2022
Sala: 119, ul. Spokojna 20
Godzina: 10:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 152/22
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Busz
Data: 27-05-2022
Sala: 118, ul. Spokojna 20
Godzina: 11:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 264/21
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Oleszek
Data: 27-05-2022
Sala: 119, ul. Spokojna 20
Godzina: 11:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 151/22
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Busz
Data: 27-05-2022
Sala: 118, ul. Spokojna 20
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 457/21
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Oleszek