Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 19-10-2021
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 290/21
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Szafraniec
Data: 19-10-2021
Sala: 118, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 162/21
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Sudnik
Data: 19-10-2021
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 188/21
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Szafraniec
Data: 19-10-2021
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 886/20
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Szafraniec
Data: 19-10-2021
Sala: 116, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III Nsm 388/21
Skład orzekający: Przewodniczący Mariusz Chmal
Data: 19-10-2021
Sala: 119, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1114/20
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Pintal
Data: 19-10-2021
Sala: 119, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 141/21
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Pintal
Data: 19-10-2021
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:10
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 432/21
Skład orzekający: Przewodniczący Szymon Hołówko
Data: 19-10-2021
Sala: 119, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 371/21
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Pintal
Data: 19-10-2021
Sala: 23, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:40
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 713/21
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Krzemiński