Rodzina 500+

Zgłoszenie naruszeń prawa

Witamy na naszym kanale zgłaszania nieprawidłowości

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich podejrzewanych i rzeczywistych nieprawidłowości. Zgłaszając nieprawidłowości, zawsze możesz zachować anonimowość. Gwarantujemy pełną anonimowość i poufność podczas całego procesu.

Twój raport

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: • Rodzaj nieprawidłowości, którą chcesz zgłosić. • Gdzie do niej doszło. • Kiedy do niej doszło. Podaj godzinę i datę oraz informację, czy nieprawidłowość ma charakter cykliczny. • Dokumentacja w dowolnej formie, jeśli masz do niej dostęp. Jeśli wiesz, że dokumentacja istnieje, ale nie masz do niej dostępu, określ rodzaj tej dokumentacji oraz miejsce, gdzie można ją znaleźć. • Opisz inne działania, które zostały podjęte w związku z nieprawidłowością. Uwaga! Przed przesłaniem zgłoszenia należy się zapoznać z informacjami dotyczącymi poufności danych. Nie należy przekazywać żadnych danych osobowych, które nie są bezpośrednio związane ze zgłoszeniem. Jeśli takie informacje zostaną przesłane, możemy je usunąć bez powiadomienia.

Zgłoszeniae nieprawidłowości możemy dokonać pod linkiem Whistleblowing report start | Whistlelink

 

Regulamin zgłoszeń

  1. Wprowadza się do użytku System Whistlelink do anonimowego zgłaszania naruszeń.
  2. Tworzy się adres e-mail: naruszenia@zary.sr.gov.pl do zgłaszania naruszeń.
  3. Wyznacza się nr telefonu 683635329 do zgłaszania naruszeń.
  4. Regulamin.