Rodzina 500+

INFORMACJE DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM- FORMULARZE

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ

POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ !

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrycie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.

W okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielania bezpłatnej Pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj ! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do n/w podmiotu:

 

  1. Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA, Stary Rynek 17 (wejście od ul. Lisowskiego) Zielona Góra, tel./fax: (68) 454-92-32, tel. kom. 692-064-061, skype : baba.stowarzyszenie, e-mail :baba@baba.org.pl, http://baba.org.pl,
  2. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żarach ul. Wrocławska 5, Żary, tel. (68) 470 14 44, kom 782 386 000, dyżury : środa od godz.9.00 do godz. 13.00, czwartek od godz. 15.00 do godz. 19.00

 

Lista adresów  dostępna jest na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tydzień  Pomocy  Osobom  Pokrzywdzonym  Przestępstwem

 

W dniach 21-27 lutego 2022r. Ministerstwo Sprawiedliwości  koordynuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W tych dniach osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać
z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez  zawodowych kuratorów sądowych, którzy będą pełnić dyżury:

 

L.p.

dyżur w dniu

godzina

 

kontakt telefoniczny

1.

21 lutego 2022r.

8-15

miejsce dyżuru

budynek Sądu Rejonowego w Żarach              
ul. Spokojna 20

pokój nr 115

68 36 35 377

2.

22 lutego 2022r.

8-15

3.

23 lutego 2022r

8-15

4.

24 lutego 2022r.

8-15

5.

25 lutego 2022r.

8-15