Rodzina 500+

Dotychczasowe działania 2013-2022

 

 

Dotychczasowe działania organizowane w ramach edukacji dzieci i młodzieży (poszerzanie wiedzy prawej  i zapobiegania przestępczości) w latach 2013-2022.

 

W dniu 18.01.2023r. odbyły się już pierwsze zajęcia w roku 2023r. z cyklu „Edukacja Prawna Młodzieży”. Tym razem spotkanie z uczniami klas szóstych, siódmych i ósmych odbyło się w Szkole Podstawowej w Łęknicy. 

Rok 2023r będzie szczególnym czasem, w tym roku mija właśnie dziewięć lat kiedy to uznaliśmy, iż prowadzenie zajęć w szkołach podstawowych i średnich a wcześniej również gimnazjalnych jest najlepszym sposobem profilaktyki młodzieży. Przy wsparciu poszczególnych Prezesów Sądu rozpoczęliśmy „objazd” szkół. Nasze działania wpisały się
w ogólnopolską inicjatywę Ministerstwa Sprawiedliwości mającą na celu zwiększenie świadomości prawnej młodzieży. Od czasu pierwszych zajęć w 2013r. do chwili obecnej przeszkolono z Edukacji Prawnej około 5500 uczniów z całego powiatu żarskiego.

W latach 2021/2022r. w zajęciach wzięło udział blisko 1300 uczniów z 18 szkół
z Powiatu Żarskiego, zajęcia prowadzone były mimo trwającej pandemii.

W trakcje takich zajęć przybliżana jest problematyka spraw rozpoznawanych sądzie, konsekwencji łamania prawa. Omawiane są również  prawa i obowiązki młodych ludzi. Często konwencja spotkania „narzucana” jest przez młodzież, która ma szereg pytań. I to bardzo dobrze bo spotkania dzięki takiemu zaangażowaniu młodzieży i dzieci mają swój niepowtarzalny charakter i przebieg

Zajęcia mają gównie za zadanie poszerzyć świadomość prawną w społeczeństwie. Naszym celem jest dotarcie do jak największej liczby obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych, które narażone są na co dzień na negatywne zjawiska demoralizacji.

Edukacja prawna obejmuje w szczególności wiedzę na temat praw i obowiązków obywateli, nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji i innych pozasądowych metod rozwiązywania sporów oraz zagrożeń płynących
z nieznajomości prawa.

Z perspektywy czasu możemy stwierdzić, iż świadomość dzieci i młodzieży w tym zakresie zwiększa się i to znacząco. Nasze zadania w tym zakresie wiążą się również
z systematyzowaniem i porządkowaniem takich wiadomości. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż dzieci i młodzież  odbywały przez dłuższy czas edukację w systemie zdalnym. Ta nowa sytuacja nie pozostała bez wpływu na postawę tych młodych ludzi którzy mają swoje emocje i oczekiwania często są zagubieni w tym co wolno a tym co  już zakazane.

Bardzo duże zainteresowanie Szkół wskazuje, iż działania w tym kierunku są nadal potrzebne dlatego w kolejnych latach program będzie kontynuowany a także poszerzony aby umożliwić w nim udział najstarszym grupom przedszkolnym oraz młodszym klasom ze szkół podstawowych.

EDUKACJA PRAWNA DZIECI I MŁODZIEŻY