Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE od 1 lipca 2018

 
16.08.2022

I Ns 421/22 Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

I Ns 421/22 Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

 
05.08.2022

Obwieszczenie komornika Michała Kupnego w sprawie Kmp 35/21

Obwieszczenie komornika Michała Kupnego w sprawie Kmp 35/21

 
05.08.2022

I Ns 84 22 ogłoszenie o ustanowionym kuratorze w osobie Sylwii Pogórskiej

I Ns 84 22 ogłoszenie o ustanowionym kuratorze w osobie Sylwii Pogórskiej

 
29.07.2022

zawieszenie postępowania dot. Gabriela Zienkiewicz

zawieszenie postępowania dot. Gabriela Zienkiewicz

 
28.07.2022

obwieszczenie komornika Michała Kupnego w sprawie Km 727/20, 1300/21, 711/22

obwieszczenie komornika Michała Kupnego w sprawie Km 727/20, 1300/21, 711/22

 
28.07.2022

obwieszczenie komornika Michała Kupnego w sprawie Km 3055/10

obwieszczenie komornika Michała Kupnego w sprawie Km 3055/10