Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 21-03-2018
Sala: 118, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:30
odroczona na termin
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 9/18
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Sudnik
Data: 21-03-2018
Sala: 23, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 119/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Bogusławska
Data: 21-03-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kop 7/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Tecław
Data: 21-03-2018
Sala: 119, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:30
odroczenie ogłoszeni
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 9/18
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Pintal
Data: 21-03-2018
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:40
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III RCo 1/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Budźko
Data: 21-03-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:45
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 150/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Tecław
Data: 21-03-2018
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III Nsm 719/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Budźko
Data: 21-03-2018
Sala: 23, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1228/17
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Bogusławska
Data: 21-03-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 94/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Tecław
Data: 21-03-2018
Sala: 119, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 7/18
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Pintal