Rodzina 500+

WAŻNE LINKI

Linki do ważnych instytucji


Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.trybunal.gov.pl

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sn.pl

Naczelny Sąd Administracyjny
http://www.nsa.gov.pl

Sąd Apelacyjny w Poznaniu
http://www.poznan.sa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
http://www.gorzow.wsa.gov.pl

Krajowa Rada Sądownictwa
http://www.krs.pl

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
http://www.iustitia.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości
http://www.ms.gov.pl/index.php

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?idt=1266

Izba Adwokacka w Zielonej Górze
http://www.adwokatura.zgora.pl

Krajowa Izba Radców Prawnych
http://www.kirp.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze
http://www.zielonagora.oirp.pl

Krajowa Rada Notarialna
http://www.krn.org.pl

Regionalna Izba Notarialna
http://www.rejent.poznan.pl

Komitet do Spraw Europejskich
http://www.polskawue.pl/Komitet,do,Spraw,Europejskich,48.html

Rzecznik Praw Obywatelskich
http://www.brpo.gov.pl

Instytut Pamięci Narodowej
http://www.ipn.gov.pl

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/struktura-organizacyjna/departament-informatyzacji-i-rejestrow-sadowych

Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl

Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
http://strona.udskior.gov.pl

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sejm.gov.pl

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.senat.gov.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.prezydent.pl

Internetowy System Aktów Prawnych
http://isap.sejm.gov.pl